Mezunlar Boğaziçi Kurulu ve Mezunlar Boğaziçi Vakfı

Mezunlar Boğaziçi Kurulu ve Mezunlar Boğaziçi Vakfı


Alpar Sevgen,  RC Yüksek 1966,  BÜ Fizik, Emeritus Profesör

Mezunlar üniversitenin işleyişinin nasıl organik bir parçası olabilirler? Bu bültende, yurtdışında kimi üniversitelerde var olan modellerden de esinlenerek, yeni bir mezun oluşumunun bu işleyişteki rolüne dair bir model öneriyorum. Önümüzdeki dönemde bu modeli tartışmak üzere geniş katılımlı bir toplantı organize etmek istiyoruz.

Önerisini sunduğum oluşum, Boğaziçi Üniversitesi’nin varolan kurumsal demokratik kültürünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Mezunların diğer üniversite bileşenleri arasındaki örgütlü ilişkisini güçlendirme fonksiyonu da olan bu yeni oluşum, varolan mezun dernek ve yapılarının rakibi olarak tasarlanmadı; onların yaptıklarını tekrarlamayacak. Aksine beklentim bu grupların, aşağıda yapısı kısaca özetlenen oluşuma destek olmalarıdır. 

Önerdiğim yeni mezun oluşumu iç içe geçecek iki yapı üzerine kurulu: Mezunlar Boğaziçi Kurulu (MBK)

MBK’nın iki ana amacı var:

 1. Bölümlerinden bağımsız olarak bir Boğaziçi Üniversitesi mezununun sahip olması gereken nitelikleri tartışmak ve bu niteliklerin üniversite eğitimine ne ölçüde yansıdığını gözetmek.

 2. Yukarıdaki amacı hayata geçirebilmek için mali altyapı oluşturmak.

Bu amaçların hayata geçirilmesi için MBK, seçilmiş üniversite temsilcileriyle işbirliği halinde çalışacaktır. Mezunlar Boğaziçi Vakfı (MBV)

MBV’nin görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. MBK’nın amaçlarından biri olan mali altyapının oluşturulması için çalışmak.  

 2. MBK’ya üye seçimlerinin devamlılığını ve güvenilirliğini sağlamak.

MBK’nın Yapılanması

MBK’nın yapısı, Yale Üniversitesi’nde oldukça başarılı olan bir modelin adaptasyonudur.

MBK’nın yapılanması ve seçimi:

 • MBK 15 üyeden oluşan bir kurul olarak tasarlandı. Görev süresi beş yıl olan üyeler, on ve beş kişilik iki gruba ayrılacak. Bu iki gruba MBK-10 ve MBK-5 diyelim.

 • Her sene bir MBK-5 üyesi değişecek. Bu değişim, sisteme kayıtlı bütün mezunların oylamasıyla olacak ve üyeler sadece bir dönem için seçilebilecek. 

 • Öte yandan, her sene iki MBK-10 üyesi değişecek. Değişim, bu iki üye hariç MBK’nın geride kalan 13 üyesinin oylamasıyla yapılacak. MBK-5’ten farklı olarak, MBK-10 üyeleri birden fazla dönem için seçilebilecekler. Değişecek bu iki üyelik için tüm mezunlar aday olabilecek.

 • İkili yapılanma ve seçim sistemindeki amaç, bir yandan devamlılığı sağlarken, bir yandan da değişimi mümkün kılmak. Bu şekilde, günün popüler rüzgarlarında savrulmanın önüne geçilmiş olacak.

MBK’nın oluşum süreci:

 • Kuruluş aşamasında, her altı ayda bir üç kişi seçilecek. Bu üç kişiden ikisi MBK-10, biri ise MBK-5 üyesi olacak.

 • Birbirini izleyen beş adet altı aylık dönem sonunda, yani iki buçuk yıl sonra, MBK yapısı tamamlanmış olacak ve MBK çalışmaya başlayacak.

 • MBK çalışmaya başladıktan iki buçuk yıl sonra (kuruluştan itibaren beşinci yılda) üç üye için daha seçim yapılacak, sonrasında ise yukarıda açıklanan yöntemle devam edilecek.

MBV’nin Yapılanması

 • Vakfın Mütevelli Heyeti finans uzmanları ve MBK üyelerinden oluşacak.

 • Yönetim Kurulu’nda çoğunluk MBK üyelerinde olacak.

 • MBK’daki görev süresi biten üye MBV’den de ayrılacak. Yeni MBK üyeleri aynı zamanda yeni MBV mütevellileri olacak.